Talent innovation

Vyhledáváme a rozvíjíme talenty

O nás

Otevřené kurzy inovační kreativity


Dvoudenní kurz kreativity

Popis kurzu

Dozvíte se vše, co rozvoj inovační kreativity obnáší, k čemu je dobrý, jak se dělá ve světě, co je možné od tréninku očekávat. Vytvoříte si strukturu inovačního procesu a dozvíte se, jak ve firmě vybudovat inovační prostředí, bez něhož nejsou soustavné inovace možné. Naučíte se několik metod a technik kreativního řešení problémů.

Zobrazit více
Týdenní kurz kreativity

Popis kurzu

V týdenním kurzu se dozvíte vše, co v dvoudenním, avšak naučíte se asi dvaceti metod a technik tvořivého řešení problému. Poznáte práci několika předních inovátorů a rozebereme si strukturu a styl práce nejlepších inovačních firem. U některých se probudí vlastní kreativí proces, který bude třeba dál rozvíjet.

Zobrazit více
Čtvrt letní kurzy kreativity

Popis kurzu

V tomto kurzu se naučíte všechny tzv. „hardwarové“ prvky kreativity: systémy tvorby inovací, strukturu, styl práce. Naučíte se základům imaginace a práce s mozkem. Naučíte se rutinně používat asi třicet metod a technik tvořivého řešení problémů. Budete pracovat na svých pracovních i osobních projektech. Zahájí se a rozvine proces rozvoje vaší osobní kreativity.

Zobrazit více
Půlroční kurzy kreativity

Popis kurzu

Jde již o náročnější kurz rozvoje kreativity. Naučíte se totéž, co ve čtvrtletním kurzu, avšak vše více do hloubky a šířky. Vytvoříte či dokončíte nějaké projekty pro vás osobně či pro zaměstnavatele. Vytvoříte řadu skvělých prací z umělecké či technické kreativity. Vzroste vám sebedůvěra. Podstatně se zvýší vaše osobní tvořivost. Budete moci bravurně ovládat asi padesát různých metod a technik používání mozku či tvořivého řešení problémů; od sběru informací, přes řadu analýz až po hledání nápadu a hledání řešení včetně implementace.

Zobrazit více
Roční kurz kreativity MBC

Popis kurzu

Naučíte se vše, co je uvedeno v předchozích kurzech. Po ročním kurzu vaše tvořivost prokazatelně stoupne o padesát až sto procent – testování na začátku i na konci kurzu. Stanete se experty na inovační tvořivost. Budete moci řídit výzkum, vývoj, konstrukci či inovační projekty. Potkáte mnoho inspirativních lidí, kteří ve svém oboru mnoho dokázali. Změní se váš život. Budete šťastnější, zvídavější a maximálně tvořiví.

Zobrazit více
Letní kurz konceptuální manažerské a inovační kreativity

Popis kurzu

Pro ty, kteří nemohou chodit do kurzu kreativity chodit z nejrůznějších důvodů v průběhu roku, jsme nachystali letní intenzivní kurz konceptuální manažerské a inovační kreativity. Za devět dnů se naučíte tolik, jako za čtvrtletní kurz. Je výhodné, že na kurzu můžete mít sebou rodinu. Vaše partner(ka) může navštěvovat kurz umělecké tvořivosti, děti mohou navštěvovat kurz kreativity na své úrovni. Postarají se o ně učitelky MŠ a ZŠ.

Zobrazit více
Letní kurz obecné a umělecké kreativity

Popis kurzu

Devítidenní kurz obecné a umělecké tvořivosti je určen všem, kdo si chtějí vyzkoušet různé disciplíny umělecké tvořivosti a poznat je na vlastní kůži. Pro ty, kteří chtějí vzbudit a vyburcovat všechny složky tvořivosti. Pro partnery manažerů a manažerek, kteří budou ve stejném místě a čase navštěvovat kurz konceptuální manažerské a inovační kreativity.

Zobrazit více

Jsme jiní. Kreativní. Jsme malá, mladá vzdělávací, konzultační a personální agentura, která se výrazně odlišuje od ostatních.

Historie firmy

Vznikla v dubnu 2008 jako Talent Experts s.r.o. Založil ji Karel Červený. Jako zkušený personální vedoucí z praxe věděl, co personalisté a management firem potřebují. Jaké služby agentur jsou nejvíce oceňovány. A proto se obklopil schopnými lidmi. Ač nemá agentura dlouhého trvání, její lektoři a konzultanti mají ve svém portfoliu mnoho klientů. V září 2010 se společnost rozhodla změnit název firmy na Talent Innovation, protože lépe vystihuje naše zaměření na talenty, kreativitu a inovace.

Zacílení na talenty

Jsme zacíleni na vyhledávání a rozvoj talentů. Máme jedinečné know how (Wikipedia - talent) na rozpoznání druhu talentu, rozsahu potenciálu člověka a jeho rozvoj pomocí moderního způsobu vzdělávání. O jaké talenty jde především? Manažery všech úrovní, vývojáře a některé specialisty. Úspěchy firmy jsou závislé na talentovaných, motivovaných a loajálních zaměstnancích. Pečlivé vyhledávání talentů, jejich získání do firmy, jejich udržení a cílený rozvoj, jsou jediným účinným prostředkem, jak si společnost zajistí konkurenční náskok. Víme jak na to. Pomůžeme vám...

V čem jsme nejlepší?

V oblasti kreativity a inovací jsme špičkou a nemáme v ČR konkurenci. Dokážeme rozvíjet kreativitu tak, že za 12 měsíců tréninku se zvýší minimálně o 300 %, častěji pak o 500 %. Jako jedni z mála ve světě jsme dokázali sestavit propracovaný systém dvouletého a tříletého studia kreativity a inovací. Ve světě jsou zatím jen dvě místa, kde vyučují dvouletý program podnikové kreativity.

Vzdělávání

Většinu tzv. „tvrdých“ a měkkých“ dovedností poskytujeme ve vysokém standardu. Když se podíváte na naše lektory, usoudíte, že nejsme jednou z mnoha vzdělávacích agentur. Většina výkonných a finančních ředitelů se právem obává, že vzdělávání je pouhým nákladem – utrácením. V našem pojetí je vzdělávání vysoce výnosnou investicí. to by však mohl tvrdit každý. V čem se lišíme? Naše vzdělávací metody action learning a zážitkové pedagogiky jsou nesmírně účinné. V ročních kurzech dokážeme měnit postoje lidí – stávají se proaktivní, sebevědomí, otevření novým podnětům, vytrvalí a kooperativní. Zvyšujeme jim emoční inteligenci (sebepoznání, sebeakceptace, sebeřízení, empatie, soucit aj.) V našich kurzech vedeme projekty firem a tím také vysílající podnik získává vysokou návratnost vložených prostředků. Pozvěte nás na „předváděcí hodinu“, a my vás přesvědčíme... Zavážeme se k výsledkům, k nimž se žádná jiná vzdělávací agentura nezaváže.

Teambuilding

Je hlavním nástrojem pro změnu postojů zaměstnanců – například získání strategického myšlení, rozvoj komunikace a spolupráce s druhými, rozvoj organizačních schopností, rozvoj kreativity, pružnost a otevřenost novým podnětům, sebepoznání, získání nových vzorců chování a opouštění nevhodných vzorců. Naši psychologové dokáží výrazně zvýšit schopnost koncentrace i úplného uvolnění, naučit imaginaci, zvýšit kapacitu paměti apod. K tomu všemu používáme speciální psychologické a dobrodružné hry ve městě, v učebně i v přírodě. Používáme tzv. zážitkovou pedagogiku, která pomocí silných zážitků vyvolává rychlé sebepoznání a sebeřízení - změnu vzorců chování. Podle zásad zážitkové pedagogiky není důležité, zda je zážitek pozitivní nebo negativní, ale zda je dost silný a nezapomenutelný. Proč? Změna postojů trvá léta. Na teambuildingu jsou k dispozici tři dny. Do psychologických a manažerských her si člověk přináší určitý vzorec chování – přístupy a navyklé způsoby řešení problémů. Ve hře, kde jde věci bez ostudy a výčitek pokazit, si zkouší nové způsoby řešení problémů. Když se hned nepovedou, nic se nestane. Opakují se až se povedou. Do reálné praxe si absolvent kurzu přináší nové návyky a postupy.

Poctivý recruitment

Většina personalistů a manažerů si stěžuje na to, že osobně neznají konzultanty z personálních agentur, nikdo se k nim nepřijde podívat, poznat prostředí, lidi, firemní kulturu a povahu práce. Agentury zveřejní inzerát, vyberou nejlepší životopisy, pozvou uchazeče na pohovor, každému věnují max. půl hodiny. Pak tři až pět „nejlepších“ pošlou ke klientovi, aby si vybral. Přitom kvalita uchazeče nebývá nejlepší nebo nový pracovník nezapadá do prostředí dané firmy. Jak říká většina personálních ředitelů: „Tohle si můžeme dělat sami a ušetříme dva až tři platy.“ Náš výběr trvá asi osm hodin. Uchazeče důkladně testujeme, zkoumáme jeho pohnutky, názory a postoje, získáváme reference od předchozích zaměstnavatelů. Zkoumáme, zda se typově do firemní kultury klienta hodí. Firmu klienta důkladně poznáme a úzce spolupracujeme s personalisty a managementem. Námi doporučení lidé zůstávají dlouho a je s nimi spokojenost.

Konzultační a auditorská činnost

Ředitel agentury Karel Červený a někteří lektoři a konzultanti jsou často zváni do podniků jako konzultanti v oblasti personalistiky, inovací, strategického řízení, marketingu, procesů, logistiky, facility managementu apod. Měříme spokojenost zaměstnanců, pomáháme měnit organizační strukturu a nastavovat vhodnou firemní kulturu. Provádíme audity inovačního prostředí firmy a navrhujeme změny. Pomáháme zavádět projektové a procesní řízení.

Tým spolupracovníkůKurzy na míru

Projektové řízení
Lektor: Ing. Vladimír Volko, PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
Rozsah: dva dny, od 8.00 do 16.00 hod.
Termín kurzu:   Podle potřeby
Místo kurzu:  Praha, horský hotel nebo školící...
Zobrazit více
Facility manažer

Popis kurzu

Dříve se tento obor nazýval správou budov a služeb. Dnes sem patří vše, co není core byznysem. Firem, které nabízejí komplexní služby FM je čím dál více. V o...

Zobrazit více
Psychologie pro obchodníky
Dobrých obchodníků je žalostně málo. Inzeráty neustále hledají mnoho nových obchodníků. Nejsou-li na trhu práce, je nejlépe si je vychovat z řad vlastních zaměstnanců: techn...
Zobrazit více
Zobrazit celou nabídku
talent Kurz kreativity kreativní talent vůdcovský talent inovace kreativita tvořivost personalistika vzdělávání