Talent innovation

Vyhledáváme a rozvíjíme talenty

Tým lektorů

Tým lektorů
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
Je zakladatelem a ředitelem vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V programech MBA na Cambridge Business School učí strategické myšlení a řízení a inovační management i HR Management. Na  European School of Business & Management SE učí Inovační management. Inovační management učí také na Masarykově ústavu ČVUT v Praze. Inovační management učí i na VŠE v Praze a Podnikový management učí na Psychologickém ústavu FF MU v Brně. Je lektorem inovační kreativity, imaginace, manažerské psychologie. Pracoval řadu let jako personální ředitel a rozumí dobře všem HR procesům, které pomáhá ve firmách nastavovat.
Profesor JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.,
Profesor na VŠE a dalších univerzitách; expert na konceptuální kreativitu a inovace a strategické řízení; autor řady publikací o kreativitě a inovacích;
Profesor Kurt Gebauer
Vynikající sochař, profesor na UMPRUM; učitel kreativity v kurzu MBC;
Doc. MUDr. Roman Havlík, PhD.
Ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci; špičkový lékař – chirurg, učitel i manažer, znalec poezie i vín;
Profesor Arthur Gogatz, PhD.
Associate profesor inovační kreativity na osmi univerzitách ve světě, Director World Innovation Team Consultant, Creativity and Innovation in Business. Author: Business Creativity, Breaking the Invisible Barriers;
Doc. Ing. Lenka Švecová, PhD.
Ředitelka MÚVS ČVUT, odborník na projekty; přednáší TRIZ a další disciplíny inovačního procesu; Odborně se také zaměřuje na problematiku manažerského rozhodování a managementu rizika. Vystudovala obor Podniková ekonomika a management na FPH VŠE v Praze v roce 2000. Titul Ph.D. získala obhajobou disertační práce s názvem „Riziko a nejistota ve strategickém rozhodování“. V červnu 2014 habilitovala na docentku. Je energická, milá, organizačně velmi schopná, miluje život a život miluje ji.
Doc. Ing. Miroslav Špaček, PhD., MBA
Docent – učitel na Podnikohospodářské fakultě, katedře podnikání; Metody a techniky v inovacích; Dříve vedl výzkumný ústav Neratovicích. Autor řady patentů a monografie.
Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.
Odborník na kreativní metody řešení problémů TRIZ, VUT Brno. Je učitelem – docentem na elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Je expertem na metodu TRIZ, ARIZ. Je veselý, má rád humor, umí složité věci podávat jednoduše.
 
Mgr. Dagmar Misařová,
Redaktorka Českého rozhlasu, redakce Ostrava. Již desítky let ji můžete slyšet v pořadech Apetýt, dříve také v „Nokturnu pro osamnělá srdce“ a v řadě oblíbených pořadů. Získala řadu novinářských cen např. Žatva, Report, Prix Bohemia, Cenu Vládního výboru pro tělesně postižené, Zlatý mikrofon. Ve svém oboru je uznávanou novinářkou. Přiznává svou posedlost rozhlasem s dobrými lidmi zatíženými znalostí, zkušeností, smyslem pro spravedlnost, humorem, noblesou, slušným chováním a vnímavostí. Váží si lidí, co neznají slůvko NEJDE. Je s ní legrace, neustále srší energií. Z kurzistů umí vytáhnout výkony, o nichž netušili, že jsou jich schopni.
 
Oldřich Pelikán,
výtvarník, grafik, malíř, sochař.
V Ostravě vede s manželkou Tvůrčí dílnu pro veřejnost, kam chodí děti, dospělí i starší lidé. Jeho obrovskou výhodou je, že umí téměř z každého dostat takový výtvarný počin, že po půl roce kreslení či malování může svá dílka vystavit. A na těchto stránkách se můžete podívat na novinové obrázky, které to dokládají. http://atelier-pelikan.unas.cz/napsali-o-nas.php.
Kateřina Ailová , PhD.
Dříve vrcholová manažerka ve firmě Vodafone, dnes má svou vlastní firmu Ideasence. Paní Ailová po doktorandském studiu kulturní antropologie v USA a výzkumné práci na Massachusetts Institute of Technology se Kateřina vrátila do ČR, kde se dlouhodobě věnuje využívání kvalitativního výzkumu trhu a kreativních technik k inovaci služeb a produktů. Oblastí její expertízy jsou design thinking a design zákaznické zkušenosti, které těží z etnografie, semiotiky, user experience a spolutvorby s klientskými týmy a zákazníky. Na tato témata také publikuje. Její práce zahrnuje design inovačních ekosystémů ve firmách, rozvoj inovativní firemní kultury a inovačních procesů. V roce 2012 spoluzaložila společnost IdeaSense, která se věnuje rozvoji a řízení inovací a tvorbě inovačních ekosystémů.
Ing. Rudolf Čihák
Vystudoval Technickou Univerzitu v Žilině se zaměřením na telekomunikace a dopravu. V rámci své role jako Technický ředitel ve společnosti Lucent Technologies přiváděl na český trh nové typy technologických produktů ve spolupráci s americkými Bell Labs. Během svého působení v ČSA vedl sekci Inovací a Projektů, kde úspěšně implementoval ekosystém pro efektivní řízení inovativních projektů. Ve společnosti Vodafone jako ředitel pro strategickou transformaci vedl řadu komplexních transformačních projektů zaměřených na technologie, obchod, marketing a zákaznickou zkušenost. V roce 2012 spoluzaložil společnost IdeaSense, která se věnuje rozvoji a řízení inovací a tvorbě inovačních ekosystémů. Rudolf je aktivní pilot jednomotorových letadel a věnuje se letecké akrobacii.
 
Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová,
Odborník na kreativitu ve službách. Je spoluautorka knihy Skvělé služby. Působí na katedře managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde vyučuje předměty z oblasti řízení inovací. Studuje zde také Ph.D. se zaměřením na inovace ve službách. Věnuje se zážitkovým formám učení a využití myšlenkových map, vizualizací a her ve výuce.
Jevgenij Ibragimov,divadelní režisér, loutkář.
Dosud kmenový režisér loutkohry Jihočeského divadla, České Budějovice. Organizátor a umělecký ředitel mezinárodního loutkového ekologicko-etnického festivalu Čir Čajaan. 2008 – dosud: prezident Mezinárodního loutkového festivalu KOVČEG, (Moskva). Vedoucí kursu profesionálních herců “Letní mezinárodní divadelní škola”, (Moskva). Ocenění: Laureát nejvyšší ruské národní divadelní ceny Zlatá maska (která je obdobou české Thálie) v letech: 1999 (Jidáš Iškariotský, zrádce), 2002 (Jakob Jakobson – nejlepší režie), 2005 (Athanatomania), 2006 (Oskar a růžová paní – nejlepší režie). 2003: laureát Ceny Fjodora Volkova udílené vládou Ruské federace za přínos a rozvoj v oboru divadelního umění v RF. 2009: cena Salme Reek za šíři repertoáru, udělovaná Estonskou divadelní unií 2011: získává titul “Master školy – pedagog, režisér”, udělený divadelním ústavem Ruské federace Spolupráce se zahraničními divadly mimo Ruskou federaci: Divadlo Minor (ČR), Theatre de la Manufacture (Francie), Státní divadlo Ankara (Turecko), Loutkohra Jihočeského divadla (ČR), Theatre Tangent Vardar (Francie), Veneteater (Estonsko), Eesti Norsoo ja Nukuteater (Estonsko). Státy, v nichž byla uvedena představení Jevgenije Ibragimova: Egypt, Turecko, Španělsko, Francie, Itálie, Belgie, Německo, Srbsko, Izrael, Ukrajina, Čína, Hong Kong, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Česká republika, Austrálie, Mexiko, Moldávie, Finsko, Švédsko.
Ing. Vladimír Volko
Expert na projektové řízení v inovacích, odborník na procesní řízení, finanční řízení, Aset management.  Je odborníkem na podnikovou ekonomiku. Pracuje jako konzultant pro řadu firem. Ve volných chvílích investuje na trhu a nesmírně se tím baví. Je milý, laskavý, jadrný, přímočarý a neskrývá, že je gurmán a požitkář. Jako lektor je velmi oblíbený, protože srší energií a je srozumitelný.
Ing. David Mikala
Vedoucí projektu BMW, Honeywell Brno.  Pochází z Frenštátu pod Radhoštěm. Postupně se ve firmě Honeywell vypracoval od nákupčího, vedoucího nákupu až po vedoucího projektu turbodmychadel pro BMW.
PhDr. Květa Roubíčková,
poradenský psycholog.
Iniciovala založení občanského sdružení Rezonance v Ústí nad Labem a Lovosicích, kde je jak předsedkyní správní rady, tak i psycholožkou. Velmi se angažuje v novém oboru psychoonkologie - na tyto semináře už několik let také jezdí a sama školí. Je lektorkou a trenérkou osobnostního a profesního rozvoje. Dlouhodobě trénovala pro Deníky Bohemia, pro Českou poštu a nyní pro Lázně Teplice v Čechách a další firmy.
Eva Kaňáková,
lektor a kouč.
Je velmi významnou postavou v českém koučinku. Získala vzdělání ve všem možném okolo facilitace, lektorování a koučinku. Dokáže naučit vyjednávat i v nesložitějších podmínkách, jaké mohou být. Šíří pokoj, laskavost a krásu člověčenství.
Lucie Loosová,
výtvarnice, scénografka divadla a televize
Michal Škampa,
režisér ČT24, hudebník, filmař. Lektor kurzu kreativity MBC v Praze.
MA, Ing. Andrea Cejnarová, PhD.: 
Šéfredaktorka Technického týdeníku, ovládá PR. Vystudovala jadernou fyziku, a humanitní studia v Kapském městě (MA)  a v Německu. Má ráda koně a přírodu. Je absolventkou prvního ročníku kurzu kreativity MBC.
PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.:
Vedoucí  psychologického ústavu FF MU.  Soukromý psycholog. Lektor kreativity v kurzech kreativity MCI a MBC.  Ma na starosti testy kreativity, trénink imaginace, intuice.
 
RNDr. Martin Souček:
Jednatel marketingové agentury pro průzkum trhu g82; Trenér curlingu, úžasný člověk.
PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc.,
Bývalý CEO České manažerské asociace, učitel na UK a na dalších školách.
 
 
PhDr. Feng-yűn Song CSc.  
čínská lektorka zpěvu a hlasových cvičení;
Martina Wojtylová Opava, MBA
Zakladatelka Nadačního fondu La Vida Loca a vedoucí  projektu Život v kufříku, kouč, designér interiérů a korporátního stylingu.
Doc. Ing. Petr Robejšek,
ekonom, politolog, Německo;
Profesor Dušan Šimek,
zakladatel oboru andragogika na UPOL. Profesor andragogiky a sociologie, autor desítek článků a monografií, renesanční člověk.
Zdeněk Velíšek,
redaktor publicistiky ze zahraničí na ČT, nesmírně vážený novinář a člověk.
Petr Hora Hořejš,
spisovatel, autor knih Toulky českou minulostí a knihy „ Evropan Jiří z Poděbrad - Král do bouřlivých dob“. Vynikající vypravěč.
Tomáš Sedláček
ekonom, autor knih: Ekonomie dobra a zla, 2036 - Jak budeme žít za dvacet let?Soumrak homo economicus, Druhá derivace touhy, (R)evoluční ekonomie: O systému a lidech. Bývalý poradce prezidenta Václava Havla.
RNDr. Václav Cílek
geolog, klimatolog, publicista, spisovatel, milovník české krajiny, vypravěč a průvodce některými pořady ČT; přednáší na několika světových univerzitách.
PhDr. Stanislav Gálik,
psycholog, podnikatel, autor knihy Psychologie přesvědčování;
Mgr. Martina Kociánová
moderátorka Český rozhlas 2, pěvkyně; zapálená novinářka a autorka i moderátorka pořadu Český rozhlas 2 – Kupředu do minulosti.
Zdeněk Ruffer
výtvarník, žák profesora Kurta Gebauera z UMPRUM;
Martin Charvát
Jako kreativní ředitel vedl kreativní týmy agentur Leo Burnett a Mark BBDO. Nyní je tzv. „konektor“ – propojuje firmy a lidi, kteří k sobě pasují z hlediska poptávky a nabídky v oblasti reklamy a marketingu;
Mgr. Tereza Janečková, PhD., 
multimediální umělkyně;
Prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD., 
Nositel slavné Templetonovy ceny; teolog, kněz, psycholog, sociolog;
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Vystudoval Ústav informatiky a výpočetní techniky na FEI VUT v Brně. Od roku 1995 vyučuje mikroekonomii, od roku 1996 pak i makroekonomii, později i informatiku a management informačních systémů. V současné době vyučuje na několika vysokých školách a to jak státních, tak soukromých, programech bakalářských, magisterských i manažerských. Zkušenosti se zahraničními studijními programy získal na několika dlouhodobých zahraničních stážích, například na The Nottingham Trent University ve Velké Británii, IFOA v Itálii nebo Universitě v Hannoveru. Od roku 2000 se zabývá i konzultační činností v informačních technologiích. Je spoluzakladatelem B.I.B.S., a.s., a koordinátorem programu MSc in Management Studies. Je autorem celé řady článků, z nichž některé byly publikovány i na mezinárodních konferencích.
Ing. Heinrich Homola, MBA
Bývalý pracovník marketingu firmy COTY. Vedl několik úspěšných marketingových a reklamních kampaní. Byl generálním ředitelem firmy Vitana, a.s.. Nyní je vysokoškolským učitelem na B.I.B.S. a.s. v Brně a učí marketing na MBA tamtéž. Je velmi oblíbeným lektorem firemních kursů, protože jeho trénink vychází z praxe.

a další….hlavně manažeři z praxe. talent organizační talent Kurz kreativity vůdcovský talent inovace kreativita tvořivost personalistika vzdělávání