Talent innovation

Vyhledáváme a rozvíjíme talenty

Kurzy

Kurzy
Kurzy na míru

Projektové řízení

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Lektor: Ing. Vladimír Volko, PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
Rozsah: dva dny, od 8.00 do 16.00 hod.
Termín kurzu:   Podle potřeby
Místo kurzu:  Praha, horský hotel nebo školící místnost klienta
 
Proč Talent Innovation?
Talent Innovation nabízí kurz projektového řízení, který obsahuje moderní prvky, jež zaručují maximální snížení možných chyb a neuvěřitelné zvýšení pravděpodobnosti úspěšného zakončení projektu. Lektor Vladimír Volko je uznávaný expert na projektové řízení a má výborné výsledky.
 
V projektovém řízení se obvykle dělá příliš mnoho chyb. Jakých?
Projektové řízení je jedním z nejvíce frekventovanými slovy v podnikovém managementu. Zdálo by se, že jde o běžnou a bezproblémovou a rutinní záležitost. Avšak podle našich zkušeností se projekty v organizacích často nedaří. Proč?
Ve vymezení předmětu projektu: často se projektem stávají opakované činnosti a procesy. Projektové řízení je vhodné na úkoly a témata, které jsou málo strukturované a uchopitelné, není s nimi žádná zkušenost, jde o nové produkty a služby, které ještě nebyly předány do sériové výroby či běžného provozu. Další chyby:
 • Záměny příčiny a následku
 • Nesprávná definice problému a zadání
 • Nesprávné vymezení cíle projektu a jeho parametrů
 • Chybí jiné, alternativní pohledy na problém, tzv. variantní - kreativní myšlení
 • Omyly při stanovení fází a etap projektů
 •  Neodhadnutí úzkých míst, kapacit a zdrojů
 • Nesprávné členní činností a jejich návazností
 • Nedostatek vhodných členů projektu
 • Neuvolňování pracovníků z jejich základního pracoviště na schůzky projektového týmu
 • Chybějící znalosti projektového řízení
 • Chybí podpora projektu ve firmě, málo „kmotrů“ projektu
 • Chybí používání WBS - Work Breakdown Structure
 • Příliš dlouhé trvání projektu, únava z projektu.
 
OBSAH KURZU
 • Pojmy v projektovém řízení
 • Co je to projektové řízení, co se hodí pro projekty a co nikoliv
 • Typy projektů
 • Stanovení cílů projektu – variantní myšlení, použití kreativních metod
 • Sběr relevantních informací
 • Přesná definice zadání - při použití kreativních metod: Změna hranic zadání, Parafráze klíčových slov, Změna úhlu pohledu, Druhé brýle, pokročilá SWOT analýza apod;
 • Struktura projektů
 • Činnosti
 • Souhrnný úkol – pracovní balík
 • Milníky
 • Etapy projektu
 • Fáze projektu
 • Desatero projektu
 • WBS – work breakdown structure
 • Harmonogram projektu
 • Typické nešvary v projektovém řízení
 • PM life Cycle
 • Plánování projektu
 • Realizace projektu
 • Uzavření projektu a předání
 • Dokumentace projektu
 • Zajištění podpory vedení
 • Kdo má být vedoucím projektu, stavíme projektový tým – týmové role
 • Zájmové skupiny a práce s nimi – analýza silových polí
 • Rozpočet projektu
 • Implementace nových zakázek
 • Implementace nových systémů, např. zavedení procesního řízení
 • Facilitace projektů účastníků kurzu – každý účastník si donese námět na projekt a lektoři mu jej pomohou vést.
 
Ing. Volko probere s účastníky všechny důležité věci, které se týkají projektu obecně, a pak se bude soustředit na projekty účastníků.
 
Tento kurz projektového řízení lze uchopit různým způsobem:
 1. Jako seznámení s moderním pokročilým projektovým řízením – při zácviku nových projektových manažerů a pro oživení i doplnění znalostí stávajících projektových manažerů (dva dny);
 2. Jako krátký vstup do problematiky správně vedených projektů (první den) a hlavně práce na projektech jednotlivých projektů různých oddělení Raiffeisen banky (druhý den). Právě vedení projektů přítomných projektových manažerů vede ke snížení ztrát i k rychlému a zdárnému zakončení projektu. Tím se bance rychle vrátí prostředky vložené do kurzu. Rovněž nastartování několika nových projektů v rámci kurzu přinese rychlý finanční či organizační užitek. Lektor může dohlížet na projekty absolventů i dlouho po skončení kurzu a jednou za čtvrt roku (či častěji) může přijet a kontrolovat průběh jejich projektů. Taktéž může být k dispozici emailem či na Skypu.
 3.  
Může se stát, že lektor v kurzu (či při konzultaci po něm) doporučí kurz stopnout či zrušit. Tím se ušetří čas, energie lidí i peníze pro jiné – lepší projekty. Většinou se stává, že lektor doporučí předefinování části či celého projektu nebo změnu některých částí projektu a tím se projekt urychlí a zefektivní.
V každém případě absolventi našich kurzů jsou nadšeni, že projektovému řízení lépe rozumí a jejich efektivita prudce vzrůstá. Firma tím natrvalo získá velký potenciál projektových manažerů do budoucna.
 
 
Za Talent Innovation s.r.o.
PhDr. Karel Červený, MSc. MBA
Ing. Vladimír Volko

Mgr. Daniel Červený, MSc. 

 talent organizační talent Kurz kreativity vůdcovský talent inovace kreativita tvořivost personalistika vzdělávání