Talent innovation

Vyhledáváme a rozvíjíme talenty

Kurzy

Kurzy
Kurzy na míru


Tvrdé dovednosti

Psychologie pro obchodníky

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Dobrých obchodníků je žalostně málo. Inzeráty neustále hledají mnoho nových obchodníků. Nejsou-li na trhu práce, je nejlépe si je vychovat z řad vlastních zaměstnanců: techniků, provozních pracovníků a jiných, kteří mají předpoklady být dobrým obchodníkem.

Finanční řízení pro nefinanční manažery

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Obvykle v každé firmě rozumí financím a ekonomice finanční ředitel a vedoucí controlingu. Generální ředitel je v obraze. Ostatní manažeři ekonomice obvykle moc nerozumí. V dnešní době je důležité, aby všichni manažeři rozuměli všem externím a interním vlivům na rozpočet, cash fl...

Facility manažer

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Dříve se tento obor nazýval správou budov a služeb. Dnes sem patří vše, co není core byznysem. Firem, které nabízejí komplexní služby FM je čím dál více. V oboru se „točí“ obrovské peníze. Každá firma, která vymísťuje služby z podniku ven, potřebuje mít odborníka, aby vědě...

Projektové řízení

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Projektové řízení je jedním z nejvíce frekventovanými slovy v podnikovém managementu. Zdálo by se, že jde o běžnou a bezproblémovou a rutinní záležitost. Avšak podle našich zkušeností se projekty v organizacích často nedaří. Proč?

Procesní řízení

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Neustálé vyrovnávání se s rychle měnícím se trhem - konkurencí na trhu, kvalitou, dynamikou je nutné pro úspěšnou existenci firem. Pro firmu 21. století je kvůli nákladům nezbytné řízení procesů. Procesní organizaci lze zavádět různými způsoby a postupy, ale ne všechny vedou k dos...

Průmyslové inženýrství a řízení provozu

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Organizace výroby je náročný proces. V době hledání dalších a dalších úspor není lhostejné, jak běží hodnototvorný proces od nákupu přes výrobu, skladování, logistiku a prodej. Rovněž obslužné procesy se podílejí na nákladech výroby. Kurz je důležitý jak pro výrobní manaže...

Logistika

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Logistika je subsystémem Facility managementu. Logistika zahrnuje veškeré přesuny materiálu, zboží, služeb, peněz, informací. Dnes mnoho firem zaměstnává specialistu na logistiku, protože jim to šetří významné prostředky.

Strategické řízení

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Aby se vaše společnost stala českou či evropskou jedničkou na trhu, musí mít dobře formulovanou vizi – kam chce dojít – čeho chce dosáhnout za tři až pět let. Pak musí mít dobře formulovanou strategii – prováděcí kuchařku vize. Vizi a strategii musí management „rozprostřít“ m...

Personální akademie

Tvrdé dovednosti
Popis kurzu:
Kurs je určen všem vedoucím pracovníkům, kteří řídí nějaké lidi. Bývalý CEO General Electric Jack Welch uvedl, že personální ředitel je nejdůležitější z odborných ředitelů. Ve sporu o to, kdo je důležitější – personální ředitel nebo finanční ředitel uvedl: „Je to jako ...

Soft skills

Story-telling, narativní management

Měkké dovednosti
Popis kurzu:
Vrcholový management společnosti. Všichni zaměstnanci, kteří potřebují prezentovat služby, nové myšlenky, marketéři, obchodníci, všichni, kdo potřebují získávat lidi pro nějaký cíl, ovlivňovat druhé.

Vůdcovství

Měkké dovednosti
Popis kurzu:
Jde o výcvik ve vedení lidí. Kurz je určen pro manažery, kteří sice umí své lidi řídit, ale potřebují přidat dlouhodobé nástroje vedení lidí skrze koučování, delegování, rozvoj lidí, skrze vize, strategii, osobní příklad, motivaci, nadšení apod.

Jak získat a udržet talenty

Měkké dovednosti
Popis kurzu:
Podnik, který chce překonat konkurenci a radikálně zvyšovat přidanou hodnotu, potřebuje talentované lidi a lidi, kteří pociťují odpovědnost za všechno, co se jim v životě děje. Pokud možno, mimořádně talentované. Talentovaní pracovníci jsou největším bohatstvím firmy. Většina per...talent organizační talent Kurz kreativity vůdcovský talent inovace kreativita tvořivost personalistika vzdělávání